"Justiția este gloria încoronată a virtuțiilor"

Marcus Tullius Cicero

DESPRE

Serviciile oferite de cabinetul de avocatură constau în activitățile specifice statutului conferit de definitivarea în profesia de avocatură

Domenii de activitate

Dreptul Civil

Consultanță si asistență juridică în materia contractelor și reprezentare în instanță

Dreptul Muncii

Asistență juridică privind contracte de muncă, fișe de post, regulamente, mediere conflicte, acțiuni în pretenții

Dreptul Familiei

Interesele minorilor, acțiuni de divort și partaj, adopție și tutelă, paternitate, drepturi părintești

Dreptul Societar

Înființarea, funcționarea și dizolvarea societăților; fuziuni achiziții; contracte

Contencios administrativ și fiscal

Contracte administrative, reprezentare în instanță sau în fața organelor de control, legislație vamală, taxe, impozite, TVA, accize

Arbitraje, Mediere și Conciliere

Analiză-diagnostic și propuneri pentru medierea conflictelor, asistență în proceduri și reprezentare juridică

Insolvență

Asistență juridică și reprezentare în instanță în cadrul procedurilor de reorganizare și faliment

Proprietate Intelectuală

Redactare de contracte, asistență în cesionarea drepturilor, înscrierea de denumiri și mărci

Dreptul Concurenței

Consultanță pentru respectarea reglementărilor specifice, reprezentare în litigii, accesarea ajutoarelor de stat

Dreptul Financiar-Bancar

Redactare de contracte bancare, consultanță de specialitate, reprezentare în conciliere

Achiziții Publice

Consultanță în elaborarea documentațiilor, verificări de eligibilitate, reprezentare juridică, negocierea contractelor

CEDO și CJCE

Consultanță juridică de specialitate, redactarea plângerilor, asistență juridică și reprezentare

Dreptul Uniunii Europene (CJUE)

Acordarea de consultanță juridică de specialitate cu privire la dreptul Uniunii Europene, precum și cu privire la competența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Dreptul Penal

Asistență și reprezentare în fața organelor de urmărire penală civile și militare